กิจกรรมที่ผ่านมา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง ดำเนินโครงการส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกาม จำนวน 6,000,000 ตัว ลงแม่น้ำบางปะกง เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณท่าน้ำวัดท่าอิฐ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ประชุมหารือแนวทางดำเนินงานตามมาตรา 35 การส่งเสริมการสร้างอาชีพคนพิการ ระหว่าง หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา , ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา (กศน.) และ บจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (มหารชน) เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และคุณจอมพงษ์ ชูทับทิมเลขาธิการ กำนันป้อง ช่วยณรงค์ กรรมการ ร่วมพิธีเปิดศูนย์พักคอยตำบลบางพระใต้ร่มพระบารมี

12 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดย นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะกรรมการ มอบดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการทำงานเพื่อชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุมวิชิตสงคราม (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

 
 บทความพิเศษ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

กิจกรรม YEC ฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และบริษัท MG บูรพา จำกัด ร่วมมอบเตียงสนามในภารกิจต่อสู่กับโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 300 ชุด วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการ "หอการค้าปันสุข" โดยการจัดทำอาหารบริการบุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยมีห้างร้าน ผู้ประกอบการมาร่วมให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา สมาคมชาวฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ ชมรมโรงสีข้าวจังหวัดฉะเชิงเทราและชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะ เข้าพบคุณจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ ตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

รายชื่อสมาชิกแยกตามกลุ่มธุรกิจ อาจมีบางธุรกิจที่สังกัดเข้ากลุ่มได้มากกว่า 1 กลุ่ม


ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานให้เช่าเป็นพื้นที่แบ่งจากสำนักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา , ห้างบิ๊กซี -โรบินสัน, ตลาดสด  ศูนย์กลางคมนาคมออกสู่จังหวัดใกล้เคียง 

พื้นที่ 24 ตารางเมตร ราคา 5,000 บาท
สนใจติดต่อ  038-514105
089-8316933, 092-2607553

Powered by MakeWebEasy.com