กิจกรรมที่ผ่านมา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม "เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน" ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กด้อยโอกาส มีอุปกรณ์ในการเรียนพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉะเชิงเทรา โดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรม

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมเพื่อดำเนินโครงการ ไฟฟ้าชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ระบบโซล่าเซลล์ ด้วยสโลแกรนด์ “หลังคาของท่านช่วยเหลือสังคมได้” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมในโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ป่าไทรสามขา บ้านนาอีสาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเยี่ยมชมงาน จำนวน 2 สถานที่ประกอบด้วย เวลา 10.00 น. เยี่ยมชม “บ้านสวนเรือนไทย” เป็นบ้านทรงไทย , บ้านต้นไม้ , บ้านกลับหัว ในแหล่งธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว

บทความ /โฟกัสธุรกิจ / เศรษฐกิจ /ข่าวเด่น /ข่าวประชาสัมพันธ์


"โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
แบบเบ็ดเสร็จยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำ
จนถึงปลายน้ำ"

ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น.
ณ พื้นที่ หมู่ 22 บ้านหินแร่
ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

1.คุณจิตรกร เผด็จศึก
2.คุณอภินันท์ภรณ์ ใต้หล้าสถาพร
3.คุณธนเดช จิตพิทยาสุภาพ
4.คุณทวีทรัพย์ โชคเกิดสกุล

กิจกรรม YEC ฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) สัมมนาปฏิบัติการพัฒนาผู้ประกอบการดิจิทัลฐานนวัตกรรมและวิถีชีวิตใหม่ (Next Normal Digital Entrepreneur & Innovation) เมื่อ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท จ.ชลบุรี

กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมออกร้านในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสินค้าจากสมาชิก YEC มาร่วมแสดงและจำหน่าย จัดโปรโมชั่นพิเศษมากมาย และร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมบนเวทีกลาง

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และบริษัท MG บูรพา จำกัด ร่วมมอบเตียงสนามในภารกิจต่อสู่กับโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 300 ชุด วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการ "หอการค้าปันสุข" โดยการจัดทำอาหารบริการบุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยมีห้างร้าน ผู้ประกอบการมาร่วมให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

รายชื่อสมาชิกแยกตามกลุ่มธุรกิจ อาจมีบางธุรกิจที่สังกัดเข้ากลุ่มได้มากกว่า 1 กลุ่ม


ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานให้เช่าเป็นพื้นที่แบ่งจากสำนักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา , ห้างบิ๊กซี -โรบินสัน, ตลาดสด  ศูนย์กลางคมนาคมออกสู่จังหวัดใกล้เคียง 

พื้นที่ 24 ตารางเมตร ราคา 5,000 บาท
สนใจติดต่อ  038-514105
089-8316933, 092-2607553

Powered by MakeWebEasy.com