กิจกรรมที่ผ่านมา

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะ ร่วมจัดเครื่องบูชาขบวนแห่องค์หลวงพ่อโสธรทางน้ำ ในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2564 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 131 โดยมีขบวนเรือเข้าร่วมในปีนี้รวม 15 ลำ ณ ท่าน้ำวัดท่าอิฐ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.09 น.

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน พร้อมคณะหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีบวงสรวงหลวงพ่อโสธร เนื่องในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2564 เวลา 06.09 น. ณ บริเวณมุขด้านหน้าพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา นำไข่ต้มจากภาคส่วนต่างๆ รวมจำนวน 119,999 ฟอง เข้าร่วมพิธีบวงสรวง โดยหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นำไข่ไก่ต้มมาร่วมจำนวน 3,000 ฟอง และเวลา 07.29 น.ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถแห่องค์หลวงพ่อโสธรทางบก (ช่วงที่ 1)

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขับเคลื่อนโครงการเมืองวัวสวย กระบือพันธุ์ดี เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง “ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า ประชาชนกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียง มีอาชีพที่มั่นคง เพิ่มรายได้ต่อครัวเรือนอย่างยั่งยืน เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวอินทรีย์ ในโครงการ “เกษตรปลอดภัยสูง” สานต่อโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ แปลงสาธิตโครงการ ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา

 
 บทความพิเศษ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

กิจกรรม YEC ฉะเชิงเทรา

กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมออกร้านในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสินค้าจากสมาชิก YEC มาร่วมแสดงและจำหน่าย จัดโปรโมชั่นพิเศษมากมาย และร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมบนเวทีกลาง

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และบริษัท MG บูรพา จำกัด ร่วมมอบเตียงสนามในภารกิจต่อสู่กับโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 300 ชุด วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการ "หอการค้าปันสุข" โดยการจัดทำอาหารบริการบุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยมีห้างร้าน ผู้ประกอบการมาร่วมให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา สมาคมชาวฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ ชมรมโรงสีข้าวจังหวัดฉะเชิงเทราและชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว 

รายชื่อสมาชิกแยกตามกลุ่มธุรกิจ อาจมีบางธุรกิจที่สังกัดเข้ากลุ่มได้มากกว่า 1 กลุ่ม


ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานให้เช่าเป็นพื้นที่แบ่งจากสำนักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา , ห้างบิ๊กซี -โรบินสัน, ตลาดสด  ศูนย์กลางคมนาคมออกสู่จังหวัดใกล้เคียง 

พื้นที่ 24 ตารางเมตร ราคา 5,000 บาท
สนใจติดต่อ  038-514105
089-8316933, 092-2607553

Powered by MakeWebEasy.com