กิจกรรมที่ผ่านมา

อวยพร และร่วมส่งรองผู้ว่าฯ สรายุทธ แก้วกุลปรีชา ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินโครงการ smart market และแผนการทำ smart economy ของจังหวัดฉะเชิงเทราสนับสนุนการเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยธนาคารกรุงไทยให้การสนับสนุนโครงการ เมื่อ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเมืองอัจฉริยะ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะจากธนาคารกรุงไทย สำรวจตลาดบ่อบัว ฉะเชิงเทรา เพื่อใช้เป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินโครงการ smart market ของจังหวัดฉะเชิงเทราสนับสนุนการเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยธนาคารกรุงไทยให้การสนับสนุน เมื่อ 30 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น.

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัล หอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2564 และ ผู้ว่าราชการจังหวัด "สำเภาทอง" ประจำปี 2564 ณ หอการค้าไทย

 
 บทความพิเศษ

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

กิจกรรม YEC ฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และบริษัท MG บูรพา จำกัด ร่วมมอบเตียงสนามในภารกิจต่อสู่กับโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 300 ชุด วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการ "หอการค้าปันสุข" โดยการจัดทำอาหารบริการบุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยมีห้างร้าน ผู้ประกอบการมาร่วมให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา สมาคมชาวฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ ชมรมโรงสีข้าวจังหวัดฉะเชิงเทราและชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะ เข้าพบคุณจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ ตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

รายชื่อสมาชิกแยกตามกลุ่มธุรกิจ อาจมีบางธุรกิจที่สังกัดเข้ากลุ่มได้มากกว่า 1 กลุ่ม


ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานให้เช่าเป็นพื้นที่แบ่งจากสำนักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา , ห้างบิ๊กซี -โรบินสัน, ตลาดสด  ศูนย์กลางคมนาคมออกสู่จังหวัดใกล้เคียง 

พื้นที่ 24 ตารางเมตร ราคา 5,000 บาท
สนใจติดต่อ  038-514105
089-8316933, 092-2607553

Powered by MakeWebEasy.com