บทความทั้งหมด

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.00 - 18.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานและคณะกรรมการหอการค้า ร่วมพิธีเปิดงาน โรบินฟู้ด กินลั่น สนั่นเมือง 2567 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายวสันต์ ศิรินภารัตน์รองประธานหอการค้า ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมรวมใจพัฒน์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานคปภ.ภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ.ภาค 6 (ชลบุรี) และ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดฉะเชิงเทรา มาพบ คุณยุทธนา มาตเจือ รองประธานหอการค้าฯ เพื่อเชิญชวนกรรมการและสมาชิกหอการค้า ร่วมกิจกรรมสัมมนา EEC เมืองอัจฉริยะยุคใหม่ มั่นคงมั่นใจ มีประกันภัยดูแล ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น. นายจิตรกรเผด็จศึก ประธานหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าไทย ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.30 - 16.30 น. นายพงศ์ธร เผ่าบรรจง รองประธานหอการค้าฯ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2556 - 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ 2569 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ณโรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิมเลขาธิการหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัดจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึกประธานหอการค้า ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น. สำนักงานคลังเขต 2 ขอพบประธานหอการค้า ฯ เพื่อเรียนเชิญเป็นคณะกรรมการคลังเขต 2 ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึกประธานหอการค้า ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถวัดโสธรวราราม วรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ฤกษ์เวลา 15.30 น.นายจิตรกร เผด็จศึกประธานหอการค้า ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถวัดโสธรวราราม วรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น นายจิตรกรเผด็จศึก ประธานหอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือและกำหนดแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้อง ประชุมนนทรี ชั้น 1 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 - 16.00 น. ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมอาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขออนุญาตเข้าพบประธานและสมาชิกหอการค้า เพื่อนำเสนอโครงการ บริหารภาษีด้วยกรมธรรม์นิติบุคคล (เปลี่ยนภาษีเป็นเงินออม) ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ประจำปี พ.ศ.2567 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) และบริเวณลานด้านหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 ฤกษ์เวลา 14.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าฯ ร่วมพิธีจัดทำน้ำพระพุทธลมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในพิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ บริเวณปากน้ำโจ๊โล้ (ปากคลองทำาลาด) ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. บริษัท มิตซู บิชิ จำกัด และ บริษัท ไทยธาดา มอร์เตออร์ จำกัด มาพบประธาน และกรรมการหอการค้าหอการค้าฯ เพื่อมาแนะนำตัวและอยากให้การสนับสนุนกิจกรรมหอการค้า ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น.ประชุมหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.30 - 16.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึกประธานหอการค้า ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องบางตลาด โรงแรม ที วินเทจ ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดงาน THAILAND LESSON STUDY INCORPORATED WITH OPEN APPROACE : TLSOA เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนสุจิปุลิ ฉะเชิงเทรา โดยเป็นโครงการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงให้กับนักเรียน โดยทีมวิทยากรระดับนานาชาติ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน นำโดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาการคิดขั้นสูงจากญี่ปุ่น และทีมวิทยากรรวม 18 คน ซึ่งกำหนดจัดอบรมระหว่าง วันที่ 29-30 มิถุนายน 2567

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล พระชลธีรวชิโร (นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา) ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. ณ ชั้น 1 ตึกขาววัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

บริษัทผู้ประกอบการด้านโซล่าเซลล์จากประเทศจีน ขอเข้าพบประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะ เพื่อนำเสนอการประกอบการ และขอข้อชี้แนะในการประกอบการลงทุนในจังหวัดฉะเชิงเทรา และประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. นางสาวปคุณา บุญก่อเกื้อ รองประธานหอการค้าฯ ประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการเชื่อมโยงการระบายจำหน่ายปลากะพง ปี 2567 จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 1 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายทนงศักดิ์ ทรัพย์เฟื่องฟู กรรมการหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการอนุรักษ์ช้างป่า จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านอำนวยการ ครั้งที่ 3/2567ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (น้อย อาจารยางกุร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 10.15 น. ณ ห้องส่งโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 10:00 น. นายโชติอนันต์ ปิ่นถานันท์ รองประธานหอการค้านางสาวชนากานต์ สิงห์สมุทร เลขาธิการ YEC ร่วมประชุมคณะทำงานการด้านการตลาดระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 1 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น.นายยุทธนา มาตเจือ รองประธานหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมพิจารณากำหนดและปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของประจำจังหวัดฉะเชิงเทราครั้งที่ 6/2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ GPS ฉะเชิงเทรา ชั้น 2 สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30 - 15.00 น. นายบุญสืบ ชัยสายัณ กรรมการหอการค้าฯ ร่วมงานมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และคณะกรรมการหอการค้า ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการ ห้างร้าน และผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา บริเวณด้านข้างสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ศาลาประชาคมฯ ด้านหน้าสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 877/1 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น. คณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมลงพื้นที่ เชิญคนในพื้นที่ ประชุมประชาคม โครงการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ พื้นที่ สปก. ฉะเชิงเทรา

ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2567 ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เดินทางไปศึกษาดูงานโรงงานผลิตรถบรรทุกที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานระบบไฟฟ้า ในเมืองหูเป่า สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมร่วมประชุมกับทีมผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อนำมาพัฒนา การแปรงรถสันดาป เป็นรถใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อช่วยลดต้นทุนการขนส่งในระบบโลจิสติกส์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้