เกี่ยวกับเรา

หอการค้าก่อตั้งครั้งแรกที่เมืองมาแชลประเทศฝรั่งเศสเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่  14  ส่วนในทวีปเอเชีย  มีหอการค้า ขึ้น เป็น ประเทศแรกในประเทศญี่ปุ่น  จัดตั้งขึ้นที่เมืองโตเกียว  เมื่อปี  ค.ศ.  1792 .....

โครงสร้างการบริหารงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2560

ข้อบังคับของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา หอการค้านี้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 และอยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักงานทะเบียนหอการค้า ประจาจังหวัดฉะเชิงเทรา

Powered by MakeWebEasy.com