กิจกรรมที่ผ่านมา

โครงการหอการค้าปันสุข ทำอาหารกล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ณ “หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา บรรยายพิเศษ หัวข้อ "การตลาดสินค้าเกลือทะเล" ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โครงการพัฒนาเกลือทะเลครบวงจร ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2

ทำอาหารกล่อง สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ณ “หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันพฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร

โครงการ "หอการค้าปันสุข" จัดรถโมบายเคลื่อนที่จัดทำอาหารบริการแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา ให้เกียรติร่วมประกอบอาหาร

โครงการหอการค้าปันสุข ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ มอบสิ่งของเครื่องใช้ สนับสนุนการทำงานบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา สมาคมชาวฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ ชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว ร่วมกิจกรรมโครงการหอการค้าปันสุข มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลคลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา สมาคมชาวฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ ชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว และ นางพรภิรมย์ ศิริปุณย์ กรรมการหอการค้า มอบชุด PPE จำนวน 200 ชุด

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริกในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากโรงงานน้ำพริกที่เกษตรกรส่งพริกอยู่ปิดกระทันหัน จากการที่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในโรงงานน้ำพริก จึงยกเลิกการรับพริก ทำให้พริกที่เกษตรกรเก็บไว้ไม่มีที่จำหน่าย จำนวนประมาณ 1,300 กิโลกรัม ประกอบด้วยพริกขึ้หนูสวน จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 20 บาท และพริกขี้หนูจินดาเขียว ราคากิโลกรัมละ 10 บาท โดยหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราสามารถช่วยประชาสัมพันธ์จำหน่ายพริกหมดในเวลาอันรวดเร็ว สามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริกได้ทันท่วงที

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ให้การสนับสนุน "ครัวลูกหลวงพ่อโสธร ห่วงใยช่วยผู้ประสบภัยโควิด"

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา สมาคมชาวฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ และชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว ร่วมมอบอาหารกล่อง 100 กล่อง แก่โรงพยาบาลพุทธโสธร เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ COVID-19 ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น ณ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 1 โรงพยาบาลพุทธโสธร

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  สโมสรไลออนส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมไทยจีน ส่งเสริมความสัมพันธ์ และสมาคมชาวฉะเชิงเทรา ร่วมบริจาคเงิน ซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัวคุณยายมี อาชีพขายของเก่า

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  สโมสรไลออนส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมไทยจีน ส่งเสริมความสัมพันธ์ และสมาคมชาวฉะเชิงเทรา ร่วมบริจาคเงิน ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ป่วยติดเตียง เป็นอัมพาธ และได้มีการรับมอบบ้านที่เสร็จแล้ว 

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา สมาคมชาวฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ และชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว ร่วมมอบข้าวผัดกระเพาปลากะพงยักษ์ 200 กล่อง

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา สมาคมชาวฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ และชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว มอบอาหาร 250 กล่อง แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำงานอยู่โรงพยาบาลสนามในสถานการณ์ Covid-19 พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา สมาคมชาวฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ และชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว มอบอาหาร 200 กล่อง มงคลการไฟฟ้า มอบเครื่องดื่ม วิตมินซี 108 ขวด พรภิรมย์ฟาร์ม มอบขนมฝักทองเชื่อม และข้าวเหนียวเปียกมะพร้าวอ่อน จำนวน 100 ถ้วย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำงานอยู่โรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น ณ สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายแพทย์สาธารณะสุขเป็นผู้รับมอบ

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ร่วมกับ สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา สมาคมชาวฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ และชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว มอบอาหารกล่องจำนวน 250 กล่อง และบริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด มอบมะขามแช่อิ่ม จำนวน 420 ชิ้นให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในวันพฤหัสที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น ณ อาคารสนับสนุนบริการ ชั้น 1 โรงพยาบาลพุทธโสธร

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสมาคมชาวฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ฉะเชิงเทรา สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว มอบอาหารกล่องจำนวน 250 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัด ได้ร่วมมอบอุปกรณ์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมมูลค่าทั้งสิ้น 3,500,000 บาท

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับ สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว สมาคมชาวฉะเชิงเทรา และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ร่วมสนับสนุน อาหาร 200 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำงานอยู่โรงพยาบาลสนาม

นายประโยชน์ โสรัจจกิจอดีตประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนเนื้อปลากะพงยักษ์ 100 กิโลกรัมมูลค่า 35,000 บาท แก่หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปทำอาหารกล่องแจกบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราสโมสรไลออนส์ ฉะเชิงเทราร่วมกับสมาคมชาวฉะเชิงเทราร่วมบริจาคเงิน ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับ สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว สมาคมชาวฉะเชิงเทรา และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ร่วมสนับสนุน เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหาร และเครื่องดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอยู่โรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มความร่วมมือ และสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อยกระดับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดฉะเชิงเทรา สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

จัดทำอาหารกล่องแจกจ่าย เยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

หอการค้า ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ นางไซง้อ แซ่ตั๊น อายุ 93 ปี มารดา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 19.30 น ณ ศาลาหลวงพ่อโสธร ฌาปนสถานวัดโสธรวรารามวรวิหาร

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมหารือการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งทางบก และทางน้ำ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 50 ภายใต้กิจกรรม "ชิม ช้อป ใช้ ปลอดโควิด No Limit No Alcohol No Foam"

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือไทย-จีน เปิดตัวบริษัท ยี้ฟานอินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราจัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องเทพราช A โรงแรมซันธาราเวลเนสรีสอร์ท อ.เมืองจ.ฉะเชิงเทรา

ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย และนายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นพยานบันทึกข้อตกลง MOU โครงการซื้อขายปลากดคัง ระหว่าง หจก.ปลากดสยาม เชียงราย กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากดคัง ฉะเชิงเทรา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมซันธาราเวลเนสรีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา

Powered by MakeWebEasy.com