กิจกรรมที่ผ่านมา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง ดำเนินโครงการส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกาม จำนวน 6,000,000 ตัว ลงแม่น้ำบางปะกง เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณท่าน้ำวัดท่าอิฐ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ประชุมหารือแนวทางดำเนินงานตามมาตรา 35 การส่งเสริมการสร้างอาชีพคนพิการ ระหว่าง หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา , ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา (กศน.) และ บจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (มหารชน) เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และคุณจอมพงษ์ ชูทับทิมเลขาธิการ กำนันป้อง ช่วยณรงค์ กรรมการ ร่วมพิธีเปิดศูนย์พักคอยตำบลบางพระใต้ร่มพระบารมี

12 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดย นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะกรรมการ มอบดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการทำงานเพื่อชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุมวิชิตสงคราม (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบเครื่องจ่ายอ๊อกซิเจน KMITL High Flow จำนวน 5 เครื่อง จาก กลุ่มลูกหลวงพ่อ นำโดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ในฐานะนายกสภา สจล. และประธานกลุ่มลูกหลวงพ่อ

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต "โครงการหอการค้าปันสุข"

ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบเตียงสนาม จำนวน 125 ชุด มูลค่า 75,000 บาท เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามของจังหวัดฉะเชิงเทร

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเป็นเกียรติในการปล่อยรถ Mobile พาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมในพิธีรับมอบโรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมี จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลสนาม (อาคารท่าเรือน้ำลึกบ้านโพธิ์) อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา รองรับผู้ป่าย Covid-19 มากกว่า 1,400 เตียง

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าฯ พร้อมด้วย กลุ่มผู้ปิดทองหลังพระ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร HBP HER โดยนายสุพจน์ สกุลธรรม มอบแคปซูล 200,000 แคปซูล เพื่อบรรจุสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ช่วยเหลือผู้ติดโควิด-19 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี น.ส.เกษร จำปา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้รับมอบ

ร่วมกันประกอบอาหาร ตามโครงการหอการค้าปันสุข จัดเลี้ยงแก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ตลอดจนประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ณ “หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ และโรงพยาบาลพุทธโสธร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. คุณชลลดา สุขทรัพย์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตฉะเชิงเทรา เข้าพบ นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแนะนำตัว และนำเสนอข้อมูลด้านการให้บริการสินเชื่อในรูปแบบต่างๆ ของธนาคารออมสิน เพื่อประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้ประกอบการ เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้บริการต่อไป

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และบริษัท MG บูรพา จำกัด ร่วมมอบเตียงสนามในภารกิจต่อสู่กับโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 300 ชุด วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สมาคมชาวฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ บริษัท DI-WELL ร่วมบริจาคเสื้อยืด "แปดริ้วพร้อม" ในการร่วมสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 1,000 ตัว ให้แก่บุคคลากรสาธารณสุขในจังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อยื่นหนังสือขอความกรุณา เร่งหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการปรับลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "หอการค้าปันสุข" โดยการร่วมบริจาคอาหาร เครื่องดื่ม และวัตถุดิบ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร จัดเลี้ยงบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน Covid-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการ "หอการค้าปันสุข" โดยการจัดทำอาหารจัดเลี้ยงบริการแก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน Covid-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยได้รับการสนับสนุนในการดำเนินโครงจากหน่วยงาน ห้างร้าน และผู้มีจิตรศรัทธาอย่างต่อเนื่อง

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าฯ พร้อมคณะ มอบอาหารแก่แพทย์และพยาบาลและผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ในสถานการณ์ Covid-19 ตามโครงการ "หอการค้าปันสุข" (ข้าวกล่อง 200 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม 200 ขวด) เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการ "หอการค้าปันสุข" โดยการจัดทำอาหารจัดเลี้ยงบริการแก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน Covid-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึงเดือนธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะเสร็จภารกิจการฉีดวัคซีน โดยมีหน่วยงาน ห้างร้าน และผู้มีจิตรศรัทธา มาร่วมให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่นำผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูสถานที่ท่าเรือบ้านโพธิ์ เพื่อเตรียมปรับเป็นโรงพยาบาลสนาม 1,000 เตียง รองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส Covid-19 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 256

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบมอเตอร์ไซด์ให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 โดยมีนายอำเภอพนมสารคาม ร่วมรับมอบ

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และสโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ร่วมในพิธีมอบเครื่องช่วยหายใจ “มูลค่า 250,000 บาท โดย บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ร่วมกับ บริษัท เฮอริเทจ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด หจก.ฉะเชิงเทราชัยเจริญมอเตอร์ บริษัท ซูซูกิ บีเอ็นที จำกัด บริษัท จีที ออโต้คาร์ จำกัด บริษัท มิตซู บีเอ็นที จำกัด มอบให้กับ โรงพยาบาลพุทธโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเดินทางในกิจกรรมเปิดเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ด้วยโครงการ Hug Thai Hug Phuket ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2564 ณ จังหวัดภูเก็ต

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการ "หอการค้าปันสุข" โดยการจัดทำอาหารบริการบุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยมีห้างร้าน ผู้ประกอบการมาร่วมให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา สมาคมชาวฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ ชมรมโรงสีข้าวจังหวัดฉะเชิงเทราและชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 - 17.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เพื่อร่วมหารือการขับเคลื่อนการทำงานในด้านต่างๆ ของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะ เข้าพบคุณจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ ตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

โครงการหอการค้าปันสุข ทำอาหารกล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ณ “หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา บรรยายพิเศษ หัวข้อ "การตลาดสินค้าเกลือทะเล" ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โครงการพัฒนาเกลือทะเลครบวงจร ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2

ทำอาหารกล่อง สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ณ “หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันพฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร

Powered by MakeWebEasy.com