กิจกรรมที่ผ่านมา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดกิจกรรมสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์ป่า ลดปัญหาให้ชุมชน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 บริเวณอ่างเก็บน้ำวราวุธ บ้านนายาว หมู่ที่ 15 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และที่อ่างเก็บน้ำจตุพร บ้านคลองเตย หมู่ที่ 21 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 07.30 น. , พิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม เวลา 18.00 น. และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา 19.19 น. ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร (ศาลาอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสุจิปุลิ ตั้งอยู่ เลขที่ 99/9 หมู่ 3 ตำบล ลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140 เป็นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นโรงเรียนแนวคิดใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานทำบุญอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโอกาสครบรอบ 38 ปี การก่อตั้ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานทำบุญอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโอกาสครบรอบ 38 ปี การก่อตั้ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม "เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน" ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กด้อยโอกาส มีอุปกรณ์ในการเรียนพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉะเชิงเทรา โดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรม

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมเพื่อดำเนินโครงการ ไฟฟ้าชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ระบบโซล่าเซลล์ ด้วยสโลแกรนด์ “หลังคาของท่านช่วยเหลือสังคมได้” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมในโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ป่าไทรสามขา บ้านนาอีสาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเยี่ยมชมงาน จำนวน 2 สถานที่ประกอบด้วย เวลา 10.00 น. เยี่ยมชม “บ้านสวนเรือนไทย” เป็นบ้านทรงไทย , บ้านต้นไม้ , บ้านกลับหัว ในแหล่งธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นำลูกไก่ จำนวน 100 ตัว ไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้พิการ (นางจรูญ ฉายฉันท์) ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมอาชีพ ตามมาตรา 35 โดยได้รับการสนับสนุนลูกไก่จำนวน 100 ตัว จากกำนันป้อง ช่วยณรงค์ กรรมการหอการค้า เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "มุมมองของพ่อเมืองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00- 19.00 น ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดผาณิตาราม ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ร่วมมอบสิ่งของส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้พิการ ตามมาตรา 35 จำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบเงินโดยผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้กับ เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรปลูกผักกางมุ้ง ณ เกษตรกรบ้านสวนบางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ 21 เมษายน 2565

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราทำกิจกรรมมอบบ่อน้ำเพื่อการเกษตร "โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ"

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 51 ประจำปี 2565 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณสนามโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน งานจัดระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2565

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ในการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยธาตุรอง แก่เกษตรกร เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร นำร่องกับกลุ่มปลูกพริก กลุ่มปลูกแตงกวา อำเภอสนามชัยเขต และชาวนาปลูกข้าว อำเภอราชสาสน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะ ร่วมหารือกับตัวแทนบริษัทผลิตปุ๋ย ในการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยธาตุรอง แก่เกษตรกร เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ลานหน้าศาลาจตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิด

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 50 ชุด พร้อมกล่องเวชภัณฑ์ 30 ชุด มอบแก่ โรงพยาบาลพุทธโสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดกิจกรรม ครอบครัวอิ่มอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง “สวมผ้าไทย ไหว้พระ ปล่อยปลา”วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ณ วัดไชยภูมิธาราม (วัดท่าอิฐ) ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมประกอบด้วย

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมสนับสนุนเงินสนับสนุนกาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 20,000 บาท ในงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้องด้วย นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกร โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาปรัง โดยปลูกพืชทางเลือกทดแทน ตามแนวทาง "การตลาดนำการผลิต" ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 12.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting ไปยังเกษตรกรอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน พร้อมคณะหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงาน Grand opening celebration of the first Gigafactory in ASEAN Energy Transformation to The Future : พลังงานเพื่ออนาคต โดย บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30-11.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดย นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมกับ กลุ่ม บริษัท ที.เอส.เค. เอนจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อร่วมหารือนำไปสู่ความร่วมมือในการนำเครื่องจักรเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น สามารถขยายตลาดไปสู่กลุ่มผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ตามโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเยี่ยมชมบ้านเรือนไทยปูเรียน ต้นตระกูลสังขปรีชา อายุกว่า 200 ปี ตั้งอยู่หมู่ 2 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.-13.00 น. เพื่อชมสถาปัตยกรรมโบราณ พร้อมล่องเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งคลองท่าไข่ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโบราณท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อไป

กิจกรรมการสาธิตทดลองทดสอบ "โดรนเพื่อการเกษตร" เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตรกรรม ด้วยการนำเทคโนโลยี (Smart Farm Solution) มาช่วยพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันการเกษตรยุคใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพ

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) สัมมนาปฏิบัติการพัฒนาผู้ประกอบการดิจิทัลฐานนวัตกรรมและวิถีชีวิตใหม่ (Next Normal Digital Entrepreneur & Innovation) เมื่อ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท จ.ชลบุรี

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบชุดตรวจ ATK พร้อมยาและเวชภัณฑ์ จากธนาคารกรุงเทพ บัวหลวง จำนวน 36 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย โควิด-19 และผู้มีความเสี่ยงสูงในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้า และคณะกรรมการร่วมพิธีเปิดงาน ROBINSON MOTOR SHOW ฉะเชิงเทรา 2021 ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งงานจัดระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2564

Powered by MakeWebEasy.com