กิจกรรมที่ผ่านมา

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ในการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยธาตุรอง แก่เกษตรกร เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร นำร่องกับกลุ่มปลูกพริก กลุ่มปลูกแตงกวา อำเภอสนามชัยเขต และชาวนาปลูกข้าว อำเภอราชสาสน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะ ร่วมหารือกับตัวแทนบริษัทผลิตปุ๋ย ในการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยธาตุรอง แก่เกษตรกร เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ลานหน้าศาลาจตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิด

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 50 ชุด พร้อมกล่องเวชภัณฑ์ 30 ชุด มอบแก่ โรงพยาบาลพุทธโสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดกิจกรรม ครอบครัวอิ่มอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง “สวมผ้าไทย ไหว้พระ ปล่อยปลา”วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ณ วัดไชยภูมิธาราม (วัดท่าอิฐ) ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมประกอบด้วย

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมสนับสนุนเงินสนับสนุนกาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 20,000 บาท ในงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้องด้วย นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกร โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาปรัง โดยปลูกพืชทางเลือกทดแทน ตามแนวทาง "การตลาดนำการผลิต" ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 12.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting ไปยังเกษตรกรอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน พร้อมคณะหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงาน Grand opening celebration of the first Gigafactory in ASEAN Energy Transformation to The Future : พลังงานเพื่ออนาคต โดย บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30-11.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดย นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมกับ กลุ่ม บริษัท ที.เอส.เค. เอนจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อร่วมหารือนำไปสู่ความร่วมมือในการนำเครื่องจักรเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น สามารถขยายตลาดไปสู่กลุ่มผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ตามโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเยี่ยมชมบ้านเรือนไทยปูเรียน ต้นตระกูลสังขปรีชา อายุกว่า 200 ปี ตั้งอยู่หมู่ 2 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.-13.00 น. เพื่อชมสถาปัตยกรรมโบราณ พร้อมล่องเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งคลองท่าไข่ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโบราณท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อไป

กิจกรรมการสาธิตทดลองทดสอบ "โดรนเพื่อการเกษตร" เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตรกรรม ด้วยการนำเทคโนโลยี (Smart Farm Solution) มาช่วยพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันการเกษตรยุคใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพ

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) สัมมนาปฏิบัติการพัฒนาผู้ประกอบการดิจิทัลฐานนวัตกรรมและวิถีชีวิตใหม่ (Next Normal Digital Entrepreneur & Innovation) เมื่อ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท จ.ชลบุรี

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบชุดตรวจ ATK พร้อมยาและเวชภัณฑ์ จากธนาคารกรุงเทพ บัวหลวง จำนวน 36 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย โควิด-19 และผู้มีความเสี่ยงสูงในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้า และคณะกรรมการร่วมพิธีเปิดงาน ROBINSON MOTOR SHOW ฉะเชิงเทรา 2021 ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งงานจัดระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2564

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ในด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.30 น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับชมรมวิ่งเมืองแปดริ้วฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ "กิจกรรมทำความสะอาดอารามวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา"

ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะ ร่วมการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 "Connect the dots รวมพลังสร้างสรรค์ อนาคต" ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยในงานครั้งนี้ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดยนายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะขึ้นรับมอบรางวัล จาก นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด "สำเภาทอง" ประจำปี 2564 จาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 โดยมีนายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะ ร่วมจัดเครื่องบูชาขบวนแห่องค์หลวงพ่อโสธรทางน้ำ ในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2564 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 131 โดยมีขบวนเรือเข้าร่วมในปีนี้รวม 15 ลำ ณ ท่าน้ำวัดท่าอิฐ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.09 น.

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน พร้อมคณะหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีบวงสรวงหลวงพ่อโสธร เนื่องในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2564 เวลา 06.09 น. ณ บริเวณมุขด้านหน้าพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา นำไข่ต้มจากภาคส่วนต่างๆ รวมจำนวน 119,999 ฟอง เข้าร่วมพิธีบวงสรวง โดยหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นำไข่ไก่ต้มมาร่วมจำนวน 3,000 ฟอง และเวลา 07.29 น.ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถแห่องค์หลวงพ่อโสธรทางบก (ช่วงที่ 1)

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขับเคลื่อนโครงการเมืองวัวสวย กระบือพันธุ์ดี เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง “ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า ประชาชนกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียง มีอาชีพที่มั่นคง เพิ่มรายได้ต่อครัวเรือนอย่างยั่งยืน เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวอินทรีย์ ในโครงการ “เกษตรปลอดภัยสูง” สานต่อโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ แปลงสาธิตโครงการ ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ Hobie Thailand จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ "มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำบางปะกง" Hobie Test Drive เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 จุดเริ่มต้นท่าเทียบเรือริมเขื่อนวัดไชยภูมิฐาราม (วัดท่าอิฐ) ไปตามลำน้ำบางปะกง

กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมออกร้านในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสินค้าจากสมาชิก YEC มาร่วมแสดงและจำหน่าย จัดโปรโมชั่นพิเศษมากมาย และร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมบนเวทีกลาง

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการสนับสนุนจากผู้ประกอบการที่มาร่วมออกบูธแสดงสินค้าภายในบูธหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2564 จำนวน 21 ทุนๆ ละ 1,000 บาท ร่วมเป็นเงิน 21,000 บาท โดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการมอบ เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2564

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ร้านถูกดี มีมาตรฐาน จัดออกบูธจำหน่ายสินค้าราคาถูก เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมาบริการประชาชนที่มาเที่ยวชมงาน พร้อมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าโชว์ห่วยเพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานร้านค้าโชห่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยชมรมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อสืบสานรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ตลอดจนผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีการจัดออกร้านแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการสมาชิกหอการค้าเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2564 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณหน้ามุข พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการแถลงข่าว

Powered by MakeWebEasy.com