กิจกรรมที่ผ่านมา

คณะหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมการสัมมนาการดำเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ "๑ ปี สว.พบประชาชน ประชาชนได้อะไร" เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔๐๒-๔๐๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา หอการค้าจังหวัดชลบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินภารกิจด้านควบคุมและแก้ไขพื้นฟูผู้ต้องขังเรือนจำกลางชลบุรี

ประธานหอการค้า ฉช. หารือร่วมกับจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา เตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์รับสมัครในงาน Thailand Job Expo 2020

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่ สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประธานพร้อมคณะหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมประชุมติดตามโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ รองรับ EEC

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราจัดประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอในการดำเนินการจัดทำร่างผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง บริษัทที่ปรึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำผังเมืองรวม/ชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสเดินทางมาตรวจสถานที่ท่องเที่ยวตลาด 3 อิ่ม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมการประชุมสรุปข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรี กับผู้ว่าราชการจังหวัดผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา บรรยายสรุป เรื่อง"ทิศทางการปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับ EEC" แก่นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพร้อมวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ บริษัท เป็ดสยาม จำกัด บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด และ บริษัท ปราโมทฟาร์มไก่ไข่ จำกัด ให้การสนับสนุนการทำปุ๋ยหมัก แก่กลุ่มพืชผักแปลงใหญ่ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมหน่วยงาน องค์กรต่างๆ แสดงความยินดีแก่นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้า ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2563

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2563

ประธานพร้อมคณะหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามโครงการวุฒิสภาพบประชาชน

นายวัฒนา รัตนวงศ์ กรรมการหอการค้าไทย และประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ จำนวน 3 ชุด เพื่ออุทิศให้คุณแม่ลำยง รัตนวงศ์ มารดา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นตัวแทนหอการค้าไทย ในการส่งมอบ "ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ (Negative Pressure Isolation Room ) " ให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร

องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ยื่นหนังสือมาตรการช่วยเหลือในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 บริษัท เรืองวาแสตนดาร์ดอินดัสตรี้ จำกัด ร่วมกับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ถวายกล่องใส่อาหารแก่เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารเพื่อนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ภายในวัดได้ใช้ฉันท์อาหารแบบแยกฉันท์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะ มอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค เป็นชนิดสเปรย์ขนาดพกพา 30 ml จำนวน 500 ขวด แก่ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการสนับสนุนจากกลุ่มลูกหลวงพ่อโสธร บริษัท ประโยชน์การเกษตร จำกัด และหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแจกจ่ายกับหน่วยงานราชการศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมกันนี้ บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด มอบผลิตภัณฑ์มะม่วงปรุงรสของบริษัทฯ 18 กล่อง เพื่อนำไปแจกจ่ายหน่วยงานราชการในจังหวัด เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ได้นำไปมอบให้กับส่วนราชการต่างๆ 60 หน่วยงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 5,000 ขวด

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะกรรมการ ร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น ณ เวทีการจัดงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชณนครินทร์

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม "เจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปี 2563"

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดแถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย ดร.โอกาส เตพละกุล เป็นประธาน พร้อมแถลงข่าวการจัดงานเสวนา หัวข้อเรื่อง”ตื่นตื่น...ชาวฉะ”ร่วมขับเคลื่อนเมืองแปดริ้ว

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม คุณแม่ลำยง รัตนวงศ์ มารดาของคุณวัฒนา รัตนวงศ์ กรรมการหอการค้าไทย และอดีตประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนมอบแด่โรงพยาบาลพุทธโสธร

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสามสถาบัน (กกร.)จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 / 2563 ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ามอบกระเช้าและขอพรปีใหม่ ปี 2563 หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC)จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2563 ณ โรงเรียนวัดบางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบจักรยาน จำนวน 10 คัน จาก ผู้แทนนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

คณะหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ากราบนมัสการขอพร พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

Powered by MakeWebEasy.com