กิจกรรมที่ผ่านมา

ประธาน พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในงานเปิดร้าน “เป็ดสยามฟู้ด” ของคุณเฉลิง จูจำรัส

นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงานสัมมนา Depa Mini Transformation Voucher 2563

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราและสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมหารือเรื่องตลาดล่วงหน้าค้าขายข้าวระหว่างประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประชุมคณะทำงานด้านพืชและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2563-2564

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดงาน วันสัตว์น้ำไทย ณ โรงแรม ซันไรส์ลากูน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร VIP นัดเปิดสนามระหว่างทีม VIP จังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กับทีม VIP ภาคเอกชน นำโดยหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน เปิดงาน ROBINSON MOTORSHOW ฉะเชิงเทรา ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมแสดงความยินดี กับ นายระพี ผ่องบุพกิจ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รับรางวัลสำเภาทอง ประจำปี ๒๕๖๒ ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓๘

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เยี่ยมชมท่าเรือ บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ด จำกัด (Kerry Siam Seaport)

การประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมหน่วยงานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมในการเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกัน

ดร.โอกาส เตพละกุล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะ เข้าพบ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการเจรจาเชื่อมโยงการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สู่ Modern Trade (ห้างฟู๊ดแลนด์)

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/ 2563

คณะหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมกับคณะผู้ัแทน สนง.เศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง พร้อมออกบูธแสดงสินค้าด้านการเกษตร

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดงานออกร้านแสดงนิทรรศการในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ถึง อาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีตัวยหัวใจ"เพือถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประธานพร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ดูงาน บริษัท คูโบต้า ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก หอการค้าไทย ณ KUBOTA Fam

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก หอการค้าไทย ครั้งที่ 1/2563

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะเข้าพบเพื่อแสดงการต้อนรับ นายพสิษฐ์ พรหมภักดี ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมต้อนรับ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าฯ ร่วมในกิจกรรมฟุตบอลนัดกระชับมิตรระหว่างทีมจังหวัดสุโขทัยและทีมจังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมการสัมมนาการดำเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ "๑ ปี สว.พบประชาชน ประชาชนได้อะไร" เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔๐๒-๔๐๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา หอการค้าจังหวัดชลบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินภารกิจด้านควบคุมและแก้ไขพื้นฟูผู้ต้องขังเรือนจำกลางชลบุรี

ประธานหอการค้า ฉช. หารือร่วมกับจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา เตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์รับสมัครในงาน Thailand Job Expo 2020

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่ สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประธานพร้อมคณะหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมประชุมติดตามโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ รองรับ EEC

Powered by MakeWebEasy.com