กิจกรรมที่ผ่านมา

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมหารือการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งทางบก และทางน้ำ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 50 ภายใต้กิจกรรม "ชิม ช้อป ใช้ ปลอดโควิด No Limit No Alcohol No Foam"

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือไทย-จีน เปิดตัวบริษัท ยี้ฟานอินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราจัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องเทพราช A โรงแรมซันธาราเวลเนสรีสอร์ท อ.เมืองจ.ฉะเชิงเทรา

ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย และนายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นพยานบันทึกข้อตกลง MOU โครงการซื้อขายปลากดคัง ระหว่าง หจก.ปลากดสยาม เชียงราย กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากดคัง ฉะเชิงเทรา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมซันธาราเวลเนสรีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานพร้อมคณะหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราศึกษาดูงานกระบวนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา (อีสวอเตอร์ฉะเชิงเทรา)

ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมการรวมพลังของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยคณะกรรมการด้านการท่องเที่ยว ร่วมขับเคลื่อนก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับอนุญาตจัดตั้งสมาคมฯ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564

ประธาน พร้อมคณะหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมบำเพ็ญกุศลศพพระธรรมมังคลาจารย์ วิ.

คณะกรรมการด้านการท่องเที่ยว ร่วมขับเคลื่อนก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะร่วมพิธีถวายน้ำสรงศพ พระธรรมมังคลาจารย์

ศูนย์ CSR จังหวัดฉะเชิงเทรา" และกิจกรรม พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และ นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมเพื่อหารือในการเข้าร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) นำร่อง โครงการซื้อขายข้าวล่างหน้าระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว และ นายวสันต์ ศิรินภารัตน์ อดีตนายกสโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดการแข่งขันวิ่งเพื่อการกุศล Padriew Run for Love “รักใครชวนมาวิ่ง

ประธาน พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในงานเปิดร้าน “เป็ดสยามฟู้ด” ของคุณเฉลิง จูจำรัส

นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงานสัมมนา Depa Mini Transformation Voucher 2563

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราและสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมหารือเรื่องตลาดล่วงหน้าค้าขายข้าวระหว่างประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประชุมคณะทำงานด้านพืชและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2563-2564

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดงาน วันสัตว์น้ำไทย ณ โรงแรม ซันไรส์ลากูน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร VIP นัดเปิดสนามระหว่างทีม VIP จังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กับทีม VIP ภาคเอกชน นำโดยหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน เปิดงาน ROBINSON MOTORSHOW ฉะเชิงเทรา ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมแสดงความยินดี กับ นายระพี ผ่องบุพกิจ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รับรางวัลสำเภาทอง ประจำปี ๒๕๖๒ ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓๘

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เยี่ยมชมท่าเรือ บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ด จำกัด (Kerry Siam Seaport)

การประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมหน่วยงานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมในการเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกัน

ดร.โอกาส เตพละกุล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะ เข้าพบ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการเจรจาเชื่อมโยงการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สู่ Modern Trade (ห้างฟู๊ดแลนด์)

Powered by MakeWebEasy.com