กิจกรรมที่ผ่านมา

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 8.30 - 16.00 น. นางสาวอภินันทภรณ์ ใต้หล้าสถาพร รองประธาน ร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจจังหวัด ภาวะเศรษฐกิจการคลังและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมครัวอิ่มสุข อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยร่วมกับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับร้องเรียนจากผู้ประกอบการรถขนส่งขนาดใหญ่จำนวนมาก เนื่องจากราคาก๊าซ NGV ที ปตท.ปรับเพิ่มสูงขึ้นสวนทางกับพลังงานตัวอื่น เช่น ดีเซล หรือค่าไฟฟ้า ที่ปรับลง จึงจัดให้มีการแถลงข่าว ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น ณโรงแรมซันธาราแอนด์รีสอร์ท โดยมีวัตถุประสงค์ ช่วยทักท้วงการขึ้นราคา NGV ของปตท.จาก 18.59 บาท/กก. เป็น 20.59 บาท/ กก.จึงขอความเป็นธรรมจากรัฐบาลกระทรวงพลังงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยผู้ประกอบการให้อยู่ได้ไม่มีต้นทุนที่สูงมากเกินไปและแข่งขันราคาได้

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมจัดกิจกรรม “ล่องเรือ 1 ประสบการณ์ ชานนคเรศล่อง คลองนครเนื่องเขต” และกิจกรรมประกวดร้องเพลง ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 ณ ตลาดโบราณนครเนื่องเขต ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 8.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการการจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่นกิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย ณ บริเวณลานจอดรถสำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้า และนายยุทธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมงานครบรอบ 60 ปี บริษัทไทยยาซากิ จำกัด ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น ณ บริษัทไทยแอโรว์ จำกัด โรงงานฉะเชิงเทรา

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้า และคณะกรรมการ ร่วมงานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม : ความรัก ความสุข ความมั่นคั่ง Chachoengsao Happiness & Wealthy Carnival Smart City from Learning City ณ บริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำบางปะกง ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะ ร่วมแสดงความยินดีฉลองเปิดสาขาใหม่ GRAND Opeing เอสซีจี โฮม บุญถาวร เมืองฉะเชิงเทรา ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. โดย นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน

ประชุมแนวทางการจัดตลาดนัดร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักษาสามัคคีและหารือการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ส่วนราชการที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น. นายจอมพงษ์ ทับทิม เลขาธิการ มอบป้ายของดี ของจังหวัดรับรองโดยหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 1.ร้าน STEAK HUT ในซอย telewiz ตรงข้ามทางรถไฟ Steak Hut https://maps.app.goo.gl/3mQzL3YyhmCiHZhk8 2.ร้านกระท่อมจิ้มจุ่ม สาขาหลังโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กระท่อมจิ้มจุ่ม https://maps.app.goo.gl/HAqTzrLS29rcUvux6 3.ร้านกระท่อมจิ้มจุ่ม สาขาบางคล้า ร้านกระท่อมจิ้มจุ่ม สาขาบางคล้า https://goo.gl/maps/jnmkpG7yU3uw9oGaA

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 8.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าฯ ร่วมพิธีเปิดค่ายหญิงสมวัย ณ อาคารสุทธิสิริโสภา โรงเรียนราชินีวิพัฒน์ ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้า และนายยุทธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมหารือเรื่องรถบรรทุกน้ำหนักเกิน กับ ปปท เขต 2 ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น “กิจกรรม ล่องเรือ 1 ประสบการณ์ ชานนคเรศล่อง คลองนครเนื่องเขต” ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ท่าน้ำตลาดโบราณนครเนื่องเขต

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการวิถีพื้นบ้าน พัฒนาวิถีชุมชน สมุนไพรเป็นอาหารและยา-ปลานิลอารมย์ดี วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอารีรักษ์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันจันทร์ที่ 11กันยายน 2566 เวลา 9:30 น. นางสาวอภินันทนาภรณ์ ใต้หล้าสถาพร ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด ฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารนี้ (น้อย อาจารยางกูร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ นายวัชระ ปิ่นเจริญ สมาชิก และนายพรชัย ธรรมจรูญ ผู้จัดการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทรา (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการ บริษัท อีซูซุสุวรรณภูมิ มอเตอร์ จำกัด สาขาแพรกษา สมุทรปราการ บริหารงานโดย ดร.โอกาส เตพละกุล ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 16.30–18.00 น. นางสาวศรุตยา แก้วเมืองเพชร รองประธาน YEC จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 13 ปี ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในแคมเปน ROBINSON LIFESTYLE 13th ANNIVERSARY ‘BE WITH YOU’ #สุขกับคุณทุกเวลา ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา

ประชุมกลุ่มย่อย คณะทำงานจัดกิจกรรม Zero Co2 Run ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายศิโรรัตน์ มลคาน ผู้จัดการธนาคารอิสลาม สาขาฉะเชิงเทรา เข้าพบประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแนะนำตัวในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง พร้อมแนะนำสิทธิประโยชน์ของธนาคาร เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีแถลงข่าวงานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม ความรัก ความสุข ความมั่งคั่ง ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ (บริเวณด้านข้างวัดหลวงพ่อโสธรวรารามวรวิหารรามวรวิหาร)

วันที่ 7 กันยายน 2566 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม ROBINSON LIFESTYLE

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นางสาวปคุณา บุญก่อเกื้อ รองประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ฝ่ายพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการแปรรูปมันญี่ปุ่น เป็น snack ตามโครงการ “เมืองเกษตรแปรรูปจังหวัดฉะเชิงเทรา” โดยกลุ่มเกษตรกร บ้านหินแร่ และท่าตะเกียบ เริ่มหันมาปลูกมันญี่ปุ่นเพื่อหลบการรบกวนของช้าง ปกติขายได้ กก.ละ 15 บาท แต่สินค้าเกรดรอง ต้องขุดทิ้ง มีประมาณ 40% โดยส่งเสริมให้นำมาแปรรูป ใช้ชื่อแบรนว่า ชายขอบ (แปรว่า กลุ่มเกษตรกรชายขอบ) โดยมีตลาดรับซื้อคือ บริษัท ฟูราโนะ ฟาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยคณะกรรมการ กกร.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2566 จัดโดย สมาคมธนาคารจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธาน กกร.จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 8:30 - 16:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2568 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ ห้องเทพราช โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา

5 กันยายน 2566 เวลา 11.00-12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ นายอาทร เสริมศักดิ์ศศิธร ประธานYEC และนายพรชัย ธรรมจรูญ ผู้จัดการ ร่วมการประชุมออนไลน์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิก TCC Pre-Member รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับเครือข่ายของหอการค้าการค้า ผ่านทางลิงก์ meet.google.com

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิด ร้าน จินหลง สุกี้หม้อไฟ สมาชิกใหม่หอการค้าฯ ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09:59 น ณ ร้านจินหลงสุกี้ หม้อไฟ ข้างร้าน(กาแฟ Bellinee's เบลลินี่ เบค แอนด์ บรู ศรีโสธร ฉะเชิงเทรา) ต หน้าเมือง อ เมือง จ ฉะเชิงเทรา

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 - 17.00 น.ประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชุมหารือการจัดทำร่างคณะอนุกรรมการสภาสภาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดนครเนื่องเขต “โครงการ ๑ เมืองท่องเที่ยว ๑ ประสบการณ์ท้องถิ่น กิจกรรม ๑ ประสบการณ์ ชานนคึเรศล่อง คลองนครเนื่องเขต ในวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครเนื่องเขต อ เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้