คณะผู้บริหารและสมาชิก

ผังโครงสร้างการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายชื่อคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2564-2565

รายชื่อคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2562-2563

รายชื่อคณะที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 2564-2565

ผังโครงสร้างการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายชื่อประธานกิตติมศักดิ์

ทำเนียบสมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 2562-2563 รายชื่อสมาชิกหอการค้า 2562-2563

ทำเนียบคณะกรรมการ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

ทำเนียบประธาน หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานกิตติมศักดิ์ 2562-2563 หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

Powered by MakeWebEasy.com