คณะผู้บริหารและสมาชิก

ผังโครงสร้างการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประธานกิตติมศักดิ์ / คณะที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา / คณะกรรมการหอกาค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

ทำเนียบประธาน หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานกิตติมศักดิ์ 2562-2563 หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะที่ปรึกษา หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 2562-2563

ทำเนียบคณะกรรมการ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

ทำเนียบสมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 2562-2563 รายชื่อสมาชิกหอการค้า 2562-2563

Powered by MakeWebEasy.com