ร่วมการสัมมนาและประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ตะวันออก

Last updated: Sep 26, 2018  |  157 จำนวนผู้เข้าชม  |  กิจกรรมที่ผ่านมา

ร่วมการสัมมนาและประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ตะวันออก

นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมการสัมมนาและประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี โครงการจัดทำแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2560-2564 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

Powered by MakeWebEasy.com