หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุม กับกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมทั้งบริษัทที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ

Last updated: Sep 26, 2018  |  152 จำนวนผู้เข้าชม  |  กิจกรรมที่ผ่านมา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุม กับกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมทั้งบริษัทที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุม กับกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมทั้งบริษัทที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ เพื่อมาให้ข้อมูล และรับทราบความต้องการของหอการค้าฯ (ภาคการค้าและบริการ) ต่อการจัดทำผังเมืองรวม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรังปรุงผังเมืองรวมและเพื่อให้สอดรับกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ต่อไป เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมอาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

Powered by MakeWebEasy.com