กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาขิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 2561

457 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาขิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 2561

กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาขิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเตรียมรับกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกEEC และพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีผลต่อกระทบต่อภาคการค้าการลงทุน’’โดย คุณอิสระ บุญยัง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561เวลา 13.00-18.00 น. ณ ห้องเทพราช 1 โรงแรมซันธาราเวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

Powered by MakeWebEasy.com