ประชุมร่วมกับผู้บริหารสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โครงการรู้ รับ รุก จังหวัดฉะเชิงเทรา

344 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมร่วมกับผู้บริหารสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โครงการรู้ รับ รุก จังหวัดฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมต้อนรับและร่วมประชุมผู้บริหารประเทศเพื่อนบ้านและศึกษาดูงานด้านการค้า การลงทุน ระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา ราชอาณาจักรไทยกับเมืองเมาะละแหม่ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รู้ รับ รุก ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเทพราช โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ทแอนด์โฮเทล อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

Powered by MakeWebEasy.com