สัมมนาสัญจร "EEC คนไทย.. ได้อะไร"

Last updated: Oct 2, 2018  |  191 จำนวนผู้เข้าชม  |  กิจกรรมที่ผ่านมา

สัมมนาสัญจร "EEC คนไทย.. ได้อะไร"

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมสัมมนาสัญจร "EEC คนไทย.. ได้อะไร" จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561. ณ ห้องเทพราชแกรนด์ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฟังปาฐกถาพิเศษ EEC ยุทธศาสตร์ชาติ สู่ Thailand 4.0 จากผู้วางนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

รวมถึงวิทยากรจากภาคนโยบายที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน EEC ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

และนายมนัส ตั๊นงาม รองประธานหอการค้า ฝ่าย EEC ร่วมเสวนา คนฉะเชิงเทรา ได้อะไร

Powered by MakeWebEasy.com