ประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิครั้งที่ ครั้งที่ 3/2561

Last updated: Oct 2, 2018  |  104 จำนวนผู้เข้าชม  |  กิจกรรมที่ผ่านมา

ประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิครั้งที่ ครั้งที่ 3/2561

นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิครั้งที่ ครั้งที่ 3/2561 เมือวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ไดมอนด์ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา

Powered by MakeWebEasy.com