หน่วยงานจัดทำแผนแม่บทการขนส่ง EEC เข้าพบเพื่อขอคำแนะนำโครงการพัฒนาระบบขนส่ง

334 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หน่วยงานจัดทำแผนแม่บทการขนส่ง EEC เข้าพบเพื่อขอคำแนะนำโครงการพัฒนาระบบขนส่ง

ด้วย บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด / บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด /บริษัท แพลนโปร จำกัด / บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด และมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ให้ดำเนินงานโครงการศึกษาการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยทางบริษัทที่ปรึกษา ได้ขอเข้าหารือกับหน่วยงานภาคเอกชนประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา / สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำแนะนำโครงการและขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
 

Powered by MakeWebEasy.com