การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2562

Last updated: Jan 3, 2020  |  112 จำนวนผู้เข้าชม  |  กิจกรรมที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2562

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคณะกรรมการ กกร.จากหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และสมาคมธนาคารจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าประชุม

Powered by MakeWebEasy.com