หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราสนับสนุนงาน “เอ็กซ์โปสัตว์น้ำไทย 2019 (Thai Aqua Expo 2019)”

280 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราสนับสนุนงาน “เอ็กซ์โปสัตว์น้ำไทย 2019 (Thai Aqua Expo 2019)”

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสนับสนุนการจัดงาน “เอ็กซ์โปสัตว์น้ำไทย 2019 (Thai Aqua Expo 2019)” มีพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย เช่น กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม กุ้งกุลาดำ ปลากะพงขาว ปลานิล ปลาดุก ปูทะเล เป็นต้น ซึ่งถือว่ามีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีการส่งออกและนำเข้ากว่า 3 แสนล้านบาทต่อปี ทำให้ไทยเป็นประเทศชั้นนำของโลกในด้านการผลิตและส่งออกสินค้าประมงเพาะเลี้ยงโดยมีการส่งเสริมเทคโนโลยีสมัยใหม่และการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อการผลิตอาหารที่ปลอดภัยผ่านการรับรอง GAP

Powered by MakeWebEasy.com