รับพรปีใหม่ 2563

417 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รับพรปีใหม่ 2563

คณะหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ามอบกระเช้าและขอพรปีใหม่ ปี 2563 หัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย

1.นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
2.นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
3.นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
4.นายรณชัย วิรุฬห์รัฐ พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
5.ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563

Powered by MakeWebEasy.com