รับพรปีใหม่ 2563

Last updated: Jan 26, 2020  |  192 จำนวนผู้เข้าชม  |  กิจกรรมที่ผ่านมา

รับพรปีใหม่ 2563

คณะหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ามอบกระเช้าและขอพรปีใหม่ ปี 2563 หัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย

1.นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
2.นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
3.นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
4.นายรณชัย วิรุฬห์รัฐ พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
5.ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563

Powered by MakeWebEasy.com