ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม คุณแม่ลำยง รัตนวงศ์ มารดาของคุณวัฒนา รัตนวงศ์

570 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม คุณแม่ลำยง รัตนวงศ์ มารดาของคุณวัฒนา รัตนวงศ์

เมื่อวันที่่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม คุณแม่ลำยง รัตนวงศ์ มารดาของคุณวัฒนา รัตนวงศ์ กรรมการหอการค้าไทย และอดีตประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ศาลาวัดผาณิตาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดย คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ ประกอบด้วย คุณปรัชญา สมะลาภา คุณวิรัตน์ ศิริสกุลงาม คุณธเนศ วรศรัณย์ ดร.ตรรคภพ อิงตระกูล คุณสุนทร ธัญยวัฒนกุล คุณจอมศักดิ์ ภูติรัตน์ คุณสุรพงษ์ เป้ากลาง คุณนพดล ตั้งทรงเจริญ และ คุณประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมสมาชิก เข้าร่วมงาน

Powered by MakeWebEasy.com