เอกชนรวมตัวยื่นข้อเสนอรับการช่วยเหลือจากพิษเศรษฐกิจโควิด-19

Last updated: 18 พ.ค. 2563  |  754 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เอกชนรวมตัวยื่นข้อเสนอรับการช่วยเหลือจากพิษเศรษฐกิจโควิด-19

        องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรานำโดย ดร.โอกาส เตพละกุล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะฯ ยื่นหนังสือมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) แก่นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดฉะเชิงเทรา และได้ไปยื่นหนังสือดังกล่าว ต่อนายกรัฐมนตรีที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(covid-19)

        โดยขอให้รัฐบาลพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาแก่ประชาชนทุกคนที่อยู่ในทะเบียนราษฏร์ของกระทรวงมหาดไทย ที่อายุระหว่าง 18–60 ปี ซึ่งอยู่ในวัยแรงงานในอัตรา 5,000บาท/คน เป็นระยะเวลา 3 เดือน อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน โดยยึดเลขบัตรประจำตัวประชาชนตามทะเบียนราษฏร์ของกระทรวงมหาดไทย พร้อมให้ส่งเลขพร้อมเพย์ หรือเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร มาให้รัฐบาลตามช่องทางที่รัฐบาลกำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใชเ้ป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชน

        ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคธุรกิจ และภาคเอกชนของจังหวัดฉะเชิงเทรา เห็นเสนอมาตรการให้เลื่อนสัญญาเงินกู้ทั้งสัญญาระยะสั้นและระยะยาวแก่ผู้ประกอบการ เป็นระยะเวลา 1 ปี และพักชำรพทั้งต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 1 ปี และเสนอให้รัฐบาลเพิ่มวงเงินกู้ซอฟท์โลน แก่ผู้ประกอบการเพิ่มมากข้ึน ในอัตราดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ รวมถึงเสนอให้รัฐบาลคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายโดยไม่มีการยกเว้นหรือเงื่อนไขใดๆ และเสนอให้รัฐบาลคืนเงินประกันการใช้น้ำประปาแก่ผู้ใช้น้ำประปาทุกรายโดยไม่มีการยกเว้นหรือเงื่อนไขใดๆ ทั้งนี้ องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่และสำคัญของประเทศชาติและนานาชาติทุกคนควรได้ร่วมมือและช่วยเหลือให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้