สนับสนุนการทำปุ๋ยหมัก แก่กลุ่มพืชผักแปลงใหญ่

304 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สนับสนุนการทำปุ๋ยหมัก แก่กลุ่มพืชผักแปลงใหญ่

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ บริษัท เป็ดสยาม จำกัด บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด และ บริษัท ปราโมทฟาร์มไก่ไข่ จำกัด

ให้การสนับสนุนการทำปุ๋ยหมัก แก่กลุ่มพืชผักแปลงใหญ่ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ปลอดภัยที่มีคุณภาพมาตรฐานสู่ผู้บริโภค เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 (ในวันประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา)

Powered by MakeWebEasy.com