บรรยายสรุป เรื่อง"ทิศทางการปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทรา

268 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บรรยายสรุป เรื่อง"ทิศทางการปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา บรรยายสรุป เรื่อง"ทิศทางการปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับ EEC" แก่นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 พร้อมด้วยคณะจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมาศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโชคอนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Powered by MakeWebEasy.com