การประชุมรับฟังข้อคิดเห็นการปรับผังเมืองรวมฉะเชิงเทรา

230 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมรับฟังข้อคิดเห็นการปรับผังเมืองรวมฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราจัดประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอในการดำเนินการจัดทำร่างผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ร่วมกับผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง บริษัทที่ปรึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำผังเมืองรวม/ชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง จ.ฉะเชิงเทรา
 

Powered by MakeWebEasy.com