แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินภารกิจด้านควบคุมและแก้ไขพื้นฟูผู้ต้องขังเรือนจำกลางชลบุรี

251 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินภารกิจด้านควบคุมและแก้ไขพื้นฟูผู้ต้องขังเรือนจำกลางชลบุรี

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา หอการค้าจังหวัดชลบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินภารกิจด้านควบคุมและแก้ไขพื้นฟูผู้ต้องขังเรือนจำกลางชลบุรี ซึ่งมีภารกิจในด้านการควบคุมและการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง ให้เป็นบุคคลที่สังคมพึงปรารถนา

โดยใช้กระบวนการแก้ไขพื้นฟูด้วยการสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทย การส่งเสริมความรู้และทักษะทางอาชีพเพื่อให้มีวิชาชีพและความรู้ที่หมาะสมกับความถนัด เพื่อนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตภายหลังพันโทษ ไม่เป็นภาระของประเทศชาติ แต่จะเป็นพลังในการที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

โดยนายชาญ วชิรเดช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี นำคณะเข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น, เป็นตันไป

Powered by MakeWebEasy.com