"๑ ปี สว.พบประชาชน ประชาชนได้อะไร"

Last updated: Sep 22, 2020  |  30 จำนวนผู้เข้าชม  |  กิจกรรมที่ผ่านมา

"๑ ปี สว.พบประชาชน ประชาชนได้อะไร"

คณะหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมการสัมมนาการดำเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ "๑ ปี สว.พบประชาชน ประชาชนได้อะไร" เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔๐๒-๔๐๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

Powered by MakeWebEasy.com