เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2563-2564

561 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2563-2564

         หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2563-2564 โดยนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์สมัครผ่านศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จะได้รับสิทธิพิเศษ ให้ส่วนลดค่าหน่วยกิต 10% ตลอดหลักสูตร สำหรับผู้เรียนคณะ หรือสาขาใดก็ได้ เมื่อสมัครผ่านหอการค้าจังหวัด


        สามารถสมัครผ่านศูนย์ประสานงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทาง https://www.utcc.ac.th/tcc-province/ และแจ้งการสมัครมายังผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 089-8316933 , 092-2607553 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Powered by MakeWebEasy.com