โครงการซื้อขายข้าวล่างหน้าระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา

82 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 โครงการซื้อขายข้าวล่างหน้าระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และ นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมเพื่อหารือในการเข้าร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) นำร่อง โครงการซื้อขายข้าวล่างหน้าระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา และชมรมโรงสีข้าวจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดย นายกิตติ ตรงไตรรัตน์ ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดฉะเชิงเทรา และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สุเหราดารุ้ลคอยร้อต อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

Powered by MakeWebEasy.com