ศึกษาดูงานกระบวนการบริหารจัดการน้ำ กับ บ.อีสวอเตอร์ฉะเชิงเทรา

164 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ศึกษาดูงานกระบวนการบริหารจัดการน้ำ กับ บ.อีสวอเตอร์ฉะเชิงเทรา

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานพร้อมคณะหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราศึกษาดูงานกระบวนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา (อีสวอเตอร์ฉะเชิงเทรา)

เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างยั่งยืน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 10.00 น. รับฟังบรรยายสรุปกระบวนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ฉช. ณ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา ม.1 ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา และหลังจากรับฟังบรรยายสรุปเสร็จเดินทางไปดูกระบวนการบริหารจัดการน้ำ ณ โรงสูบน้ำคลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

Powered by MakeWebEasy.com