การประชุมคณะกรรมการหอการค้าครั้งที่ 1/2564

78 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมคณะกรรมการหอการค้าครั้งที่ 1/2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 - 17.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เพื่อร่วมหารือการขับเคลื่อนการทำงานในด้านต่างๆ ของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com