ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลคนพิการเพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ตามมาตรา 35

103 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลคนพิการเพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ตามมาตรา 35

คุณจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัด พร้อมคณะ ร่วมกับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนง.จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลคนพิการเพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ตามมาตรา 35 เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ตามโครงการ "หอการค้าปันสุข" และดำเนินงานตามภารกิจ "ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณภาพชีวิต" เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564

Powered by MakeWebEasy.com