ร่วมประชุมกับ กลุ่ม บริษัท ที.เอส.เค. เอนจิเนียริ่ง จำกัด

30 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ร่วมประชุมกับ กลุ่ม บริษัท ที.เอส.เค. เอนจิเนียริ่ง จำกัด

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมกับ กลุ่ม บริษัท ที.เอส.เค. เอนจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อร่วมหารือนำไปสู่ความร่วมมือในการนำเครื่องจักรเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น สามารถขยายตลาดไปสู่กลุ่มผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ตามโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

Powered by MakeWebEasy.com