วิสัยทัศน์และพันธกิจ / นโยบายและแผนดำเนินการ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

Last updated: 26 ก.ย. 2561  |  1802 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ / นโยบายและแผนดำเนินการ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

Vision

“เป็นสถาบันของภาคธุรกิจไทยที่เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับมีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน"
 
 
Mission

      ด้านสมาชิก - ผนึกกำลังและร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิก และหอการค้าจังหวัด
      ด้านองค์กร -  สร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับของภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศด้านในประเทศและต่างประเทศ
                    -   รวมผลักดันและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทยในระดับสากล
 
 
Strategy
 
       ด้านสมาชิก : ผนึกกำลังและร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกพัฒนาความสามารถทางธุรกิจให้กับสมาชิกพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงเป็นประจำ เสริมสร้างจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก  ให้บริการข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทันต่อเหตุการณ์ และสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่สมาชิก

        ด้านองค์กร : สร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับของภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
จัดระบบ Task Force สำหรับศึกษาติดตาม เข้าร่วมทำงานกับภาครัฐในเรื่องการค้า/เศรษฐกิจ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และแก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิกมีจุดยืนในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน
พัฒนาแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่างสารกับสื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และระบบ IT  มีความพร้อมทางการเงินในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
 
        ด้านในประเทศและต่างประเทศ : ร่วมผลักดันและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยในระดับสากลทำงานร่วมกับภาครัฐและองค์กรเอกชนอย่างเต็มที่และใกล้ชิดในทุก ๆ ระดับผลักดันและพัฒนาในเรื่อง คลัสเตอร์ โลจิสติกส์ และการเพิ่มประสิทธิผล เพิ่มขีดความสามารถด้านการค้าชายแดน และการค้าอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  มุ่งสร้างความสัมพันธ์พิเศษกับประเทศกลุ่มเป้าหมายสร้างเครือข่ายกับหอการค้าชายแดนและหอการค้าในประเทศต่าง ๆ
 

Action Plan

      ด้านสมาชิก
     1. พัฒนาความสามารถทางธุรกิจให้กับสมาชิกจัดให้มีการรวมกลุ่มของสมาชิกในประเภทธุรกิจเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลที่เป็นประโยชน์จัดการอบรมและดูงานนอกสถานที่ให้กับสมาชิก รวมถึงพัฒนาระบบ IT เรื่อง Computer Base Training ให้กับสมาชิก

     2. พัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงเป็นประจำจัดงานสัมมนาและประชุมทางด้านเศรษฐกิจและการค้าทั้งในจังหวัดและส่วนกลางจัดงานกิจกรรมการแสดงสินค้า งานสังคม และการกุศลต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมสันทนาการร่วมกับสมาชิกหรือหอการค้าในกลุ่มจังหวัด


       ด้านองค์กร
      1. จัดระบบ Task Force สำหรับศึกษาติดตามเข้าร่วมทำงานกับภาครัฐในเรื่องการค้า/เศรษฐกิจมีคณะกรรมการเฉพาะกิจ ศึกษาและจัดทำข้อเสนอในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการและหน่วยงานภาครัฐ

      2. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และแก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิกปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการบริการให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่สมาชิก มีความสามารถในการรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหา  ให้กับสมาชิก  โดยการนำแนวทางของ  CRM (สมาชิกสัมพันธ์)  มาใช้ในการบริการกับสมาชิก

        ด้านในประเทศและต่างประเทศ

        1. ทำงานร่วมกับภาครัฐและองค์กรเอกชนอย่างเต็มที่และใกล้ชิดในทุก ๆ ระดับจัดให้มีการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่มีความสำคัญเป็นประจำ
         -  สร้างเครือข่ายกับภาครัฐในทุกระดับแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ในการเสนอนโยบายต่อภาครัฐ

        2. ผลักด้นและพัฒนาในเรื่อง คลัสเตอร์ โลจิสติกส์ และการเพิ่มประสิทธิผลประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องในแต่ละคลัสเตอร์ทั้งภาครัฐและเอกชนผลักดันกิจกรรมและความร่วมมือของคลัสเตอร์กลุ่มต่าง ๆ -สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้กรอบของสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยโดยให้ความสำคัญในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบ

        3. เพิ่มขีดความสามารถด้านการค้าชายแดน และการค้าอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงจัดรวบรวมข้อมูลสนับสนุนด้วนการค้าขายชายแดนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิกกับหอการค้าจังหวัดที่อยู่ติดชายแดนของไทยเพื่อทำการเชื่อมโยงกับหอการค้าของประเทศเพื่อนบ้านในทุกระดับผลักดันความร่วมมือของหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทยให้มีส่วนร่วมในโครงการ GMS ให้มากขึ้น

       4. มุ่งสร้างความสัมพันธ์พิเศษกับประเทศกลุ่มเป้าหมายและสร้างเครือข่ายกับหอการค้าชายแดนและหอการค้าในประเทศต่างๆ  สร้างเครือข่ายกับหอการค้าประเทศกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว ญี่ปุ่น จีน และอินเดียจัดกิจกรรม และ Trade Mission กับกลุ่มเป้าหมายจัดทำ MOU กับหอการค้าประเทศที่สำคัญ และผลักดันให้เกิดการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้