ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Last updated: Sep 26, 2018  |  101 จำนวนผู้เข้าชม  |  กิจกรรมที่ผ่านมา

ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ์ ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อบูรณาการทำงานในระดับภาค ในวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com