หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2560

Last updated: Sep 26, 2018  |  1238 จำนวนผู้เข้าชม  |  กิจกรรมที่ผ่านมา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2560

     หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2560 มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลิกโฉมฉะเชิงเทราต่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)” โดย นายปรัชญา สมะลาภา (รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก) เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 – 18.00 น. ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Powered by MakeWebEasy.com