หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมมือการดำเนินการ ว่าด้วยโครงการขับเคลื่อนและพัฒนากำลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรม 10s-curve รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

495 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมมือการดำเนินการ ว่าด้วยโครงการขับเคลื่อนและพัฒนากำลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรม 10s-curve รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

นายชาธิป รุจนเสรี (รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์) นางทิพาพรรณ ไทยมี (ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา) นายมาโนช แสงประเสริฐ (แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา) นางศุภามาศ เครือนาค (จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา) นายร่มไทร ทิพยเศวต (ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา) และนายมนัส ตั๊นงาม (รองประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการ ว่าด้วยโครงการขับเคลื่อนและพัฒนากำลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรม 10s-curve รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Powered by MakeWebEasy.com