กิจกรรม YEC

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ผู้ประกอบกานรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วนฤดูฝนนี้ ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 - วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 นายอาทร เสริมศักดิ์ศศิธร ประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าฉะเชิงเทรา ได้เข้าร่วมกิจกรรม YEC President Training โครงการอบรม ด้านภาวะผู้นำและการบริหารองค์กร เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ดำรงตำแหน่ง ประธาน YEC หอการค้าจังหวัด และเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการพัฒนาทักษะของผู้ทำหน้าที่ประธาน YEC ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ทีมงาน YEC จังหวัดสู่ความสำเร็จขององค์กร โดยมีคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ส่งต่อ คนรุ่นใหม่ จากมุมมอง คนรุ่นใหญ่" ทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษพร้อมร่วมแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อ "Future Crisis : การเติบโตกลางคลื่นลม" ณ ห้องพระศิวะ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต

YEC ฉะเชิงเทรา ส่งตัวแทนผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม จาก โขง ชี มูล สู่ทะเลหวานตะวันออก เมื่อวันที่ 4-6 มิ.ย. 2567 ณ โรงแรมฮอลลิเดย์อินน์ ศรีราชา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาพบปะผู้ซื้อในภาคตะวันออก โดยใช้รูปแบบการเจรจาธุรกิจการค้าแบบ Table Top Sale

วันจันทร์ที่ 10 พ.ค. 2567 YEC ฉะเชิงเทรา ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ที่คลังสินค้าใหญ่ ของ บ.ออฟฟิสเมท ประเทศไทย ณ คลังสินค้า ต.คลองเปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยได้ร่วมคณะเดินทางไปกับกลุ่มนักธุรกิจค้าปลีก และค้าส่ง ที่มาจากสมาชิก YEC ทั่วประเทศไทย โดยที่คลังสินค้าของทางออฟฟิสเมทนั้น มีระบบบริหารจัดการแบบอัตโนมัติ สามารถเรียกรายการสินค้ามากกว่า 100,000 รายการได้ด้วยความรวดเร็ว และสามารถจัดเตรียมรายการสินค้าออนไลน์ได้มากกว่า 25,000 ออเดอร์ต่อ 1 วัน นับว่าเป็นคลังกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงอีกหนึ่งแห่งในฉะเชิงเทราอีกด้วย

YEC ฉะเชิงเทรา มอบเงินบริจาคสมทบซื้อรถดับเพลิง-อุปกรณ์กู้ภัย หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 YEC ฉะเชิงเทรา (ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าฉะเชิงเทรา) ได้ดำเนินการส่งมอบเงินจากการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล จำนวน 111,111บ. พร้อมกับเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้กับสมาคมสงเคราห์การกุศลฉะเชิงเทรา (หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อรถดับเพลิง -อุปกรณ์กู้ภัย มูลค่า 4,105,000บาท เพื่อใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากเกิดอุบัติเหตุต่างๆ แล้วเกิดเหตุเพลิงไหม้ซ้ำซ้อน ซึ่งรถดับเพลิงที่ทางหน่วยกู้ภัยจัดซื้อ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ตัด-ถ่าง แบบไฟฟ้า ที่สามารถตัดซากรถ หรือซากปรักหักพังของอาคารได้โดยสะดวก พร้อมยังอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง และชุดหัวฉีดน้ำแบบควบคุมด้วยรีโมท ทางYEC ฉะเชิงเทราขอขอบคุณเพื่อนๆผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมกันทำบุญมา ณ ที่นี้

วันอาทิตย์ที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2567 นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าฯ นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ นายอาทร เสริมศักดิ์ศศิธร ประธาน YEC นางสาวชนากานต์ สิงห์สมุทร เลขาธิการ YEC ร่วมประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรินกรุงเทพฯ

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ yec หอการค้าฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรม งานกีฬาสี สานสัมพันธ์เพื่อนน้องพี่ YEC CHACHOENGSAO SPORT DAY 2567 ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 น. เริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม V Verve Hotel

คุณชัยวัฒน์ วิรัชกุล ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และ คุณศรุตยา แก้วเมืองเพชร ผู้แทนประธานคณะกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมการสัมมนาเพื่อชี้แจงและเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อ.เมืองระยอง

กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าฉะเชิงเทรา (YEC ฉะเชิงเทรา) เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการดัดแปลงเรือนำเที่ยวเล็กในแม่น้ำบางปะกงจากเรือเครื่องยนต์ เป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยในที่ประชุมมี ดร.จุฬา สุขมานพ (เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) หอการค้าฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา นิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม สำนักงาน อีอีซี กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายโชติอนันต์ ปินถานันท์ รองประธานหอการค้าฯ นายคณิศร นิ่มเจริญวรรณนางสาวชนากานต์ สิงห์สมุทร เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 1 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 นักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าฉะเชิงเทราเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญหอการค้าฉะเชิงเทราประจำปี 2567 ณ โรงแรมทีวินเทจ บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 YEC ฉะเชิงเทรา ร่วมลงพื้นที่กับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่การพัฒนาพื้นที่และชุมชน EEC ครั้งที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้เดินทางไปศูนย์เรียนรู้ ทุ่งสมุนไพรป่าชายเลน แห่งแรกในประเทศไทยโดยนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้,บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเที่ยม) ,ที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์ ,วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานและการแปรรูปตำบลหนองตีนนก ทั้งนี้ ทางYEC มีความยินดียิ่งที่จะได้ทำโครงการดีๆ สำหรับชุมชนในฉะเชิงเทรา เพื่อให้จังหวัดฉะเชิงเทราของพวกเราก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป ณ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุชุมชนฯ ลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ อีอีซี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่การพัฒนาพื้นที่และชุมชน นำโดย รองศาสตราจารย์มณฑล แก่นมณี ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยนายธนาคม จงจิระ รองประธานฯ และอนุกรรมการ รวมทั้งผู้บริหาร สกพอ. นางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการฯ สายงานพื้นที่และชุมชน และเจ้าหน้าที่ สกพอ. นายอาทร เสริมศักดิ์ศศิธร ประธาน YEC และผู้แทน YEC ฉะเชิงเทราได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเรียนรู้แนวทางการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของนิคมอุตสาหกรรม ฯ และชุมชนรอบโครงการอย่างเป็นรูปธรรม และการยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีมูลค่าสูงขึ้นของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ รวมถึงร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานในพื้นที่และผู้นำท้องถิ่นเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกผ่านโครงการ EEC Tambon Mobile Teamคณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สกพอ. ได้ลงพื้นที่ประชุมหารือและศึกษาแนวทางการดำเนินงาน เขาดิน โมเดล ซึ่งเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการช่วยเหลือเกื้อกูลและสนับสนุนส่งเสริมกันของนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ และชุมชนรอบโครงการทั้งด้านที่ดิน ด้านอาชีพ และด้านสิ่งแวดล้อมณ ศูนย์เรียนรู้ ทุ่งสมุนไพรป่าชายเลน แห่งแรกของประเทศไทย โดยมีนางสาวกุลพรภัสร์ วงค์มาจารภิญญาประธานผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรในชุมชนให้มีมูลค่าสูงขึ้น และสามารถขยายช่องทางการตลาดได้มากขึ้น ซึ่งจะนำไปขยายผลในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอื่น ๆ ต่อไป จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและระบบกักเก็บพลังงานแบบครบวงจร ของบริษัท บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เกิดจากการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ กับ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ไต้หวัน) ผลผลิตของโรงงานแห่งนี้ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ อีอีซี นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับนายศักรินทร์ ศรีสมวงศ์ นายอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้นำท้องถิ่น ประกอบด้วย นายหิรัญ หริ่มเจริญ กำนันตำบลหนองตีนนก นายสมศักดิ์ไหลไผ่ทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 และนายเมืองแมน มนจ้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลหนองตีนนก และนายวิลาศ สุวินัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตีนนก เป็นต้น เกี่ยวกับแนวทางการทำงานร่วมกันในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี รวมทั้งการเตรียมพื้นที่และชุมชนให้มีความพร้อมและศักยภาพที่จะรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ผ่านโครงการ EEC Tambon Mobile Team จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานและการแปรรูปตำบลหนองตีนนก ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันของประชาชนในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่สมาชิก ด้วยการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ด้วยวิธีการธรรมชาติ ให้สมาชิกมีอาหารที่ปลอดภัยอย่างเพียงพอ ส่วนรายได้ที่เกิดจาการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจะนำมาปันผลให้แก่สมาชิก และช่วยเหลือสมาชิกยามเจ็บป่วย มีการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดต้นทุนการผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจแบบ BCG โดยคณะอนุกรรมการฯ จะนำข้อมูลและบทเรียนแห่งความสำเร็จไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงจากการลงทุนสู่พื้นที่และชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป

นักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าฉะเชิงเทรา (YEC ฉะเชิงเทรา) ได้ไปร่วมพิธีเปิดงาน เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 42 จัดโดยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยพิธีเปิดงานมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งทาง YEC ฉะเชิงเทราได้ร่วมกับ ททท.สำนักงานฉะเชิงเทราประชาสัมพันธ์ ร้านค้าของดีจากฉะเชิงเทราผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อร่วมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวต่างได้ตามมาร่วมงานอีกด้วย ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น G ฮอลล์ 1-4 กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ 9 - วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 นักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา (YEC) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานฉะเชิงเทรา วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดงานเทศกาลเมืองแปดริ้ว 8 ริ้วสายนที วิถีวัฒนธรรม ณ ลานหน้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 8.30-13.00 น. นักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าฉะเชิงเทราเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ การตั้งจุดหมายสู่ความสำเร็จ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ในงานปัจฉิมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

วันศุกร์ที่ 1 - วันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 2567 สมาชิก YEC ฉะเชิงเทรา ได้เดินทางไปร่วมงานสานภาคตะวันออก ครั้งที่ 6 สนุกสงาด เที่ยวตราดให้เช่ด ซึ่งจัดโดย YEC ตราด ณ จังหวัดตราด

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 14.00 – 15.00 น. นายปราการ ปิ่นเจริญ รองประธาน YEC, นายณัฐฤทธ์ หนุนพระเดช รองประธาน YEC ร่วมประชุมชี้แจงโครงการ Workshop “เทศกาลอวดเมือง” ผ่านระบบ Google Hangouts Meet

5ภาคีเครือข่ายร่วมจัดงาน 8 Riew Feel แฟ Coffee &Friends 2024 ประชุมสรุปการจัดงาน 5 ภาคีเครือข่ายร่วมจัดงาน 8 Riew Feel แฟ Coffee &Friends 2024 ได้ประชุมสรุปการจัดงาน โดยแต่ละหน่วยงานได้รายงานผลการปฏิบัติในส่วนที่รับผิดชอบ ได้รายงานถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการจัดงาน และรายงานความคิดเห็นจากประชาชนที่มาร่วมงาน โดยเสียงจากประชาชนมากกว่า 90% ประทับใจในรูปแบบการจัดงานและอยากให้จัดงานรูปแบบนี้ขึ้นอีกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในเมืองแปดริ้ว อีกทั้งยังมีตัวแทนจากผู้ประกอบการร้านค้า เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นจากฝั่งผู้ประกอบการร้านกาแฟอีกด้วย #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานฉะเชิงเทรา #ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา #เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา #มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ #YECฉะเชิงเทรา

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดงาน Coffee Fest "8 Riew Feel แฟ Coffee & Friends" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2- 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 09:00-09:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายอาทร เสริมศักดิ์ศศิธร ประธาน และสมาชิกYEC Chachoengsao ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร Happy Model เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวแห่งความสุข และการออกแบบบเส้นทางท่องเที่ยวตามแนวคิด Happy Model รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานกล่าวปิดการอบรม พร้อมมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร Happy Model เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวแห่งความสุข และประกาศความร่วมมือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคุณภาพสูง Happy Model เพื่อสร้างการรับรู้ ความรู้และความเข้าใจ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง สู่การขับเคลื่อนกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพสูง โดยใช้ Happy Model เป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว ตอบสนองกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง และยกระดับการท่องเที่ยวไทยไปสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง โดยงานจัดระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยวันศุกร์ 19 มกราคม 2567 เวลา 09:00 - 09:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นางบุญมี ศรีสุข ที่ปรึกษา นางสาวปคุณา บุญก่อเกื้อ รองประธาน นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ นายอาทร เสริมศักดิ์ศศิธร ประธาน YEC สมาชิกYEC Chachoengsao ร่วมศึกษาดูงานตามโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร Happy Model เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวแห่งความสุข ณ จิมมี่ ฟาร์ม สวนเกษตรผสมผสานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.ก้อนแก้ว อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

วันศุกร์ 19 มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. นายอาทร เสริมศักดิ์ศศิธร ประธาน YEC ร่วมประชุมประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2566 ผ่านระบบ VDO Conference

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้า นายอาทร เสริมศักดิ์ศศิธร ประธาน YEC และคณะกรรมการ YEC ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Happy Model เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวแห่งความสุขในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 14:30 น.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้า ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Coffee Fest "8 Riew Feel แฟ Coffee & friends" ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 YEC EV CAMPING 2024 (กิจกรรมนำร่อง) วันนี้ขบวนรถไฟฟ้าได้แวะเที่ยววัดพระธาตุวาโย อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างแวะเที่ยววัดเอารถEV มาจอดชาร์จทิ้งไว้ ที่นี่เป็นตู้ชาร์จแบบ AC 7 กิโลวัตต์ ของELEXA (แนะนำให้ติดตั้งแอพและลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ก่อนเพราะใช้เวลาพอสมควร) ไปเดินไหว้พระประมาณ 1 ชั่วโมง ได้%แบตเตอร์รี่เพิ่มประมาณ 10 % ที่สำคัญไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงทดลองหรืออย่างไร ทางแอพไม่คิดค่าบริการชาร์จด้วยครับ #กิจกรรมทริปโดย YEC ฉะเชิงเทรา , ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ฉะเชิงเทรา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกิจกรรม จัดกิจกรรม YEC EV Camping 2024 (กิจกรรมนำร่อง) ณ ริมอ่างเก็บน้ำคลองสียัด วัดป่าเขาล้อม วัดหนองเรือ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านการท่องเที่ยววิถีรักษ์โลกแบบ Low Carbon โดยการนำรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มาใช้เป็นพาหนะเดินทางตลอดเส้นทางการท่องเที่ยวแทนการใช้รถน้ำมัน #ขับรถEVเที่ยวได้ทั่วแปดริ้ว

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงานเทศกาลกาแฟในสวน ‘8 Riew Feel แฟ’ งานกาแฟเพื่อคนที่รักใน Feel แฟ ของชาวแปดริ้ว ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมดังนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทรา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิง

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม “Zero Co2 Chachoengsao Run 2023” ในอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 05.00 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับเกียยรติจากนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการออกกำลังกาย อีกทั้งเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เส้นทางอาหารของจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นที่รู้จักผ่านกิจกรรมวิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อม “Zero Co2 Chachoengsao Run 2023” https://drive.google.com/.../1pP08UHD6Df9BugREWOKw7D09UoZ...

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราและผู้ประกอบการนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 1.เวลา 8.00 น.นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 2.เวลา 8.30 น.นายชลธียังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 3.เวลา 9.00 น. นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 4.เวลา 9.30 น. สรรพากรจังหวัดฉะเชิงเทรา 5.เวลา 10.00 น.ผบ.พล.ร 11 6.เวลา 11.00 น อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 7.เวลา 11.30 น พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้