กิจกรรม YEC

กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟ ”YEC THALAND INVITATIONAL “ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2566 ณ สนามบางกอก กอล์ฟคลับ และสนามริเวอร์เดล กอล์ฟคลับ

ทีมนำเสนอโครงการ YPC Chachoengsao ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากการนำเสนอโครงการระดับภาคตะวันออก โดยได้นำเสนอโครงการ "smart shuttle bus" เพื่อให้บริการนักเรียนฟรีในตัวเมืองฉะเชิงเทราและบริการนักท่องเที่ยวเพื่อแก้ปัญหาจราจรในจังหวัด ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขึ้นลูกใหม่ในภาคตะวันออก(Young public and private collaboration :YPC)ระดับภาคตะวันออกระหว่างวันที่ 28-29 เมษายนพ.ศ 2566 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้จังหวัดระยอง YPC: เป็นโครงการอบรมเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายใต้หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นโครงการนำร่องความร่วมมือในภาคตะวันออกปัจจุบันมี ypc ทุกจังหวัด ในภาคตะวันออกและจะขยายไปทั่วประเทศ โครงการนี้รับสมัครหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนภายใต้หอการค้ามาอบรมร่วมกันซึ่งอาจมีการรับสมัครในครั้งต่อไป

กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้ากราบสักการะหลวงพ่อโสธร ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร ในโอกาสเดินทางเป็นประธานพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566

กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ในจังหวัดภาคตะวันออก (Young Public and Private Collaboration : YPC) จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม Kantary 304 จังหวัดปราจีนบุรี

กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ในจังหวัดภาคตะวันออก (Young Public and Private Collaboration : YPC) จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม At Rice Rosort จังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าฉะเชิงเทรา YEC ฉะเชิงเทรา ได้จัดงานกินเลี้ยงปีใหม่ 2566 ณ ร้านอาหารเอกเขนก ซึ่งในงานนี้นายโชติอนันต์ ปินถานันต์ ประธานYEC หอการค้าฉะเชิงเทรา ได้กล่าวขอบคุณสมาชิก YEC ที่เข้าร่วมกิจกรรมของทางกลุ่มอย่างดียิ่งเสมอมา อีกทั้งในปีนี้จะครบรอบวาระการดำรงตำแหน่งประธาน YEC ของพี่โชติ จึงได้กล่าวอำลาตำแหน่งพร้อมส่งต่อตำแหน่งให้กับว่าที่ ประธานYEC ฉะเชิงเทรา คนต่อไปให้กับนายอาทร เสริมศักดิ์ศศิธร โดยมีเสียงจากสมาชิกรับรองท่านประธานคนใหม่เป็นเอกฉันท์

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) สัมมนาปฏิบัติการพัฒนาผู้ประกอบการดิจิทัลฐานนวัตกรรมและวิถีชีวิตใหม่ (Next Normal Digital Entrepreneur & Innovation) เมื่อ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท จ.ชลบุรี

กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมออกร้านในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสินค้าจากสมาชิก YEC มาร่วมแสดงและจำหน่าย จัดโปรโมชั่นพิเศษมากมาย และร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมบนเวทีกลาง

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และบริษัท MG บูรพา จำกัด ร่วมมอบเตียงสนามในภารกิจต่อสู่กับโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 300 ชุด วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการ "หอการค้าปันสุข" โดยการจัดทำอาหารบริการบุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยมีห้างร้าน ผู้ประกอบการมาร่วมให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา สมาคมชาวฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ ชมรมโรงสีข้าวจังหวัดฉะเชิงเทราและชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะ เข้าพบคุณจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ ตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

ทำอาหารกล่อง สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ณ “หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันพฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร

โครงการ "หอการค้าปันสุข" จัดรถโมบายเคลื่อนที่จัดทำอาหารบริการแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา ให้เกียรติร่วมประกอบอาหาร

โครงการหอการค้าปันสุข ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ มอบสิ่งของเครื่องใช้ สนับสนุนการทำงานบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา สมาคมชาวฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ ชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว และ นางพรภิรมย์ ศิริปุณย์ กรรมการหอการค้า มอบชุด PPE จำนวน 200 ชุด

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา สมาคมชาวฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ และชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว ร่วมมอบข้าวผัดกระเพาปลากะพงยักษ์ 200 กล่อง

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา สมาคมชาวฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ และชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว มอบอาหาร 250 กล่อง แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำงานอยู่โรงพยาบาลสนามในสถานการณ์ Covid-19 พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา สมาคมชาวฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ และชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว มอบอาหาร 200 กล่อง มงคลการไฟฟ้า มอบเครื่องดื่ม วิตมินซี 108 ขวด พรภิรมย์ฟาร์ม มอบขนมฝักทองเชื่อม และข้าวเหนียวเปียกมะพร้าวอ่อน จำนวน 100 ถ้วย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำงานอยู่โรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น ณ สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายแพทย์สาธารณะสุขเป็นผู้รับมอบ

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ร่วมกับ สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา สมาคมชาวฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ และชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว มอบอาหารกล่องจำนวน 250 กล่อง และบริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด มอบมะขามแช่อิ่ม จำนวน 420 ชิ้นให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในวันพฤหัสที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น ณ อาคารสนับสนุนบริการ ชั้น 1 โรงพยาบาลพุทธโสธร

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสมาคมชาวฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ฉะเชิงเทรา สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว มอบอาหารกล่องจำนวน 250 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับ สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว สมาคมชาวฉะเชิงเทรา และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ร่วมสนับสนุน อาหาร 200 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำงานอยู่โรงพยาบาลสนาม

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับ สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว สมาคมชาวฉะเชิงเทรา และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ร่วมสนับสนุน เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหาร และเครื่องดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอยู่โรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC จัดงาน Outing YEC ปี 2563 เมื่อระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา ซันไรซ่าแรสซิเนซ์ แอนด์ สวีท ศรีราชา โดย นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Yec หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งมอบ หน้ากากอนามัย ให้กับ โรงพยาบาลพุทธโสธร จำนวน 750 ชุด

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC)จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2563 ณ โรงเรียนวัดบางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยประธานและเลขาธิการกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC เข้าร่วมสัมมนาหอการค้าภาค 5 ภาค

      ประธานและคณะกรรมการ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC มอบป้ายของดีของจังหวัดรับรองโดยหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับธนาคารกสิกรไทยให้กับร้านอาหารสมาชิก YEC ร้านกรีนวิลล์ ฟาร์มคาเฟ่ และร้าน De Ma Na

คุณ เพราพิลาส พุทธา ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ฉะเชิงเทรา / และ ประธาน YEC ทั่วประเทศ เข้าร่วม โครงการอบรม ด้านภาวะผู้นำและการบริหารองค์กร

กิจกรรมแรลลี่การกุศล "ท่องเที่ยววิถีไทย เช็คอินถิ่นแปดริ้ว" ครั้งที่ ิ1

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้