กิจกรรม YEC

กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC จัดงาน Outing YEC ปี 2563 เมื่อระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา ซันไรซ่าแรสซิเนซ์ แอนด์ สวีท ศรีราชา โดย นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Yec หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งมอบ หน้ากากอนามัย ให้กับ โรงพยาบาลพุทธโสธร จำนวน 750 ชุด

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC)จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2563 ณ โรงเรียนวัดบางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยประธานและเลขาธิการกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC เข้าร่วมสัมมนาหอการค้าภาค 5 ภาค

      ประธานและคณะกรรมการ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC มอบป้ายของดีของจังหวัดรับรองโดยหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับธนาคารกสิกรไทยให้กับร้านอาหารสมาชิก YEC ร้านกรีนวิลล์ ฟาร์มคาเฟ่ และร้าน De Ma Na

คุณ เพราพิลาส พุทธา ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ฉะเชิงเทรา / และ ประธาน YEC ทั่วประเทศ เข้าร่วม โครงการอบรม ด้านภาวะผู้นำและการบริหารองค์กร

กิจกรรมแรลลี่การกุศล "ท่องเที่ยววิถีไทย เช็คอินถิ่นแปดริ้ว" ครั้งที่ ิ1

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และ บมจ.ไทยซัมซุงประกันชีวิต ร่วมจัดการสัมมนา หัวข้อ "เงินทอง เรื่องใหญ่ บริหารอย่างไรให้ลงตัว"

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรารร่วมโครงการบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปีหอการค้าไทยในวันพฤหัสที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ ชั้น 2 หลังโบสถ์ใหม่ วัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ประการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสานสัมพันธ์ภาคตะวันออก

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรม" ท่องเที่ยวชุมชนวัดท่าอิฐ ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ทางสายน้ำ

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม" ท่องเที่ยวชุมชนวัดท่าอิฐ ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ทางสายน้ำ

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับ สมาคมสงเคราะห์การกุศล ฉะเชิงเทรา หน่วยบรรเทาสาธารณภัย

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ปี 2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมซันธาราเวลเนส รีสอร์ท

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และ YEC ฉะเชิงเทรา ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร TopCATS รุ่นที่ 1

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC และนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 6 จัดกิจกรรม โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ร่วมกับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการออกแบบภาคสนามฟื้นฟูเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จาก ม.เกษตรศาสตร์ และนักศึกษาประเทศเกาหลี จำนวน 60 คน

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 6 จัดงานบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาท EEC กับจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบเงินจากรายได้การจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล สมทบทุนร่วมสร้างโครงการฝายมีชีวิต แก่นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัด

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้ประกอบการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) รับเกียรติบัตร จากนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนการสร้างฝายมีชีวิต

กลุ่มผู้ประกอบรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบเงินสนับสนุน 30,000 บาท โครงการสร้างฝายมีชีวิต ให้กับนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาขิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าอสังหาริมทรัพย์

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมทำกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการร่วมโครงการสร้างฝายมีชีวิต เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561ณ บ้านนาอีสาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรม จัดกิจกรรม YEC แชริตี้คอนเสิร์ต โดยศิลปิน ออฟ ปองศักดิ์ เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างฝายมีชีวิตในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเบียร์แปดริ้

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) ร่วมกับ กาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา และบริษัท เรืองวาแสตนดาร์ดอินดัสตรี้ จำกัด จัดโครงการบริจาคโลหิต 60 พรรษา หอการค้าร่วมใจ ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ร่วมกิจกรรม แจกของขวัญ วันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ บริเวณ รอบศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

YEC นักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมแจกกาแฟและขนม ให้บริการประชาชน ที่มาร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (ในส่วนภูมิภาค) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560. ณ มหาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

YEC นักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมทำข้าวไข่เจียว ให้บริการประชาชน ที่มาร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (ในส่วนภูมิภาค) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00-24.00 น. ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า ถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร

Powered by MakeWebEasy.com